بدنسازی و تناسب اندام

بدنسازی و پرورش اندام ،سلامتی و تندرسی و افزایش و کاهش وزن

برنامه تمرینی برای افراد تازه کار و مبتدی

برنامه تمرینی برای افراد تازه کار و مبتدی

اگر شما هم بندساز تازه کار و مبتدی هستید این مقاله را بخوانید.

در بدنسازی گذشته از برنامه بدنسازی اهمیت توجه به ورزشکار مبتدی برای یک مربی خیلی خیلی بیشتر از یک ورزشکار حرفه‌ای است و زیر نظر گرفتن حرکات یک مبتدی از مهمترین وظایف یک مربی است.